Speurders vinden 18 historische portretten van Friese officieren terug en tonen ze samen in Bolsward

Twee historische speurders zijn erin geslaagd om een serie van achttien vergeten Friese officiersportretten uit de 17de eeuw weer bijeen te brengen. De doeken vertellen een onbekend hoofdstuk uit de noordelijke militaire geschiedenis. Ze zijn vanaf dinsdag te bezichtigen in De Tiid in Bolsward en vanaf juni op Landgoed Nienoord in Leek.

Kapitein Haring van Harinxma thoe Heeg.

Kapitein Haring van Harinxma thoe Heeg. Foto: Art Revisited

,,Wy binne hjir hiel grutsk op’’, zegt amateur-historicus André Buwalda uit Schettens. Al jaren doet hij onderzoek naar de kapiteins uit het Friese Staatse leger. Hierbij trekt hij samen op met conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum in Soest. ,,By ús ûndersyk dogge wy ek byfangsten fansels’’, zegt Buwalda.

Nieuws

menu