Vereist: één taal en één digitaal systeem voor zorg

Huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners moeten hun taal en systemen op elkaar gaan afstemmen. De minister is van plan dit bij wet te gaan verplichten.

Digitale zorggegevens.

Digitale zorggegevens.

Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vlak voor de kerstvakantie naar buiten gebracht. Sinds de mislukking van de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier door een blokkade van de Eerste Kamer in 2011 is digitale uitwisseling van patiëntgegevens in de zorg op vrijwillige basis. Die ontwikkelingen gaan de minister te langzaam. Doordat systemen onvoldoende op elkaar zijn afgestemd, worden er onnodige medische fouten gemaakt. Voor 1 april komt de minister met een plan van aanpak.

Nieuws

Meest gelezen