Verboden naveltruitjes en andere onverdraagzaamheid | LC Toptalent

Tjitske Annema, Mette de Vries en Yvette Boterhoek (vlnr), vierdejaars op Ulbe van Houten, deden onderzoek naar inclusie op school.

Tjitske Annema, Mette de Vries en Yvette Boterhoek (vlnr), vierdejaars op Ulbe van Houten, deden onderzoek naar inclusie op school. Foto: Niels Westra

Niet iedereen is even verdraagzaam op Ulbe van Houten. Vierdejaars Mette de Vries, Yvette Boterhoek en Tjitske Annema vinden dat de school wel wat meer kan doen om inclusie te bevorderen.