Verbod betoging Dokkum 'heel kwalijk'

Anti-Pietbetogers ook niet welkom in Weesp ANP

Het verbieden van een vreedzame betoging in Dokkum afgelopen zaterdag is ,,erg marginaal gemotiveerd’’, oordeelt expert Berend Roorda van de RUG.

Het verbod steunt op politieberichten over – deels gecoördineerde – ordeverstoringen door mensen die de betoging vijandig gezind waren. Er was een blokkade ter hoogte van Oudehaske en er leken nieuwe blokkades te worden opgeworpen op de Wâldwei, op de Sintrale As en in Dokkum zelf.

Op grond hiervan verwachtte de politie dat zij de demonstratie tegen het zwart schminken van de knechten van Sinterklaas niet zonder ,,gewelddadige confrontaties’’ zou kunnen begeleiden. Dit was voor loco-burgemeester Pytsje de Graaf-van der Meer van Dongeradeel aanleiding om zaterdagochtend de betoging, die in samenspraak met de gemeente was voorbereid, te verbieden.

Betogen is grondrecht

Vreedzaam betogen is een grondrecht dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag worden ingeperkt. De burgemeester kan het alleen doen in een situatie van bestuurlijke overmacht. ,,Uit het Dokkumer verbod kun je niet zo’n bestuurlijke overmachtssituatie afleiden’’, vindt Berend Roorda, onderzoeker bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Onrust was te verwachten. Een demonstratie verstoort haast per definitie de openbare orde. De burgemeester moet nogal wat doen om het recht op betogen te beschermen.’’

Roorda noemt het ,,heel kwalijk’’ dat dit met een beroep op veiligheid niet met succes is gebeurd. ,,Het past in een trend dat burgemeesters de vrijheid van meningsuiting prijsgeven ten gevolge van vijandelijke bejegening van betogers. Het meest zorgelijke, ook van de Dokkumer zaak, is dat zo’n verbod een premie lijkt te zetten op verstoring van vreedzame demonstraties’’.

Rechter zegt vaak nee tegen verbod

Bij de rechter houden betoogverboden lang niet altijd stand. De bestuursrechter in Rotterdam oordeelde in 2002 dat er ter bescherming van een betoging zonodig meer politie moet worden ingezet dan bij een risicowedstrijd in het voetbal, voordat de burgemeester mag zeggen dat een betoging vanwege dreigende wanordelijkheden taboe is. De lat ligt dus hoog.

PVV-Kamerlid Geert Wilders bepleitte eerder dit jaar zelfs inzet van het leger om een door Ahmed Aboutaleb verboden vreedzame wandeling van Christenen voor Israël in Rotterdam bij een volgende gelegenheid effectief te beschermen tegen mogelijke belagers.

Nieuws

menu