Verbinding Sneek - Leeuwarden binnenkort besproken

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Gedeputeerde Staten zullen medio mei een voorstel behandelen over de verbetering van de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden.

Dat zijn gedeputeerde Sietske Poepjes en het college van de gemeenste Súdwest Fryslân overeengekomen.

Burgemeester Hayo Apotheker stelde eerder voor een nieuwe weg langs het spoor tussen de beide steden aan te leggen.

Na de behandeling van het voorstel wordt duidelijk of en op welke manier de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden zal worden verbeterd.

Nieuws

Meest gelezen

menu