Veldmuizeninvasie leidt tot succesvol broedseizoen uilen

De velduil. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Uilen beleefden zowel in Friesland als landelijk een succesvol broedseizoen. De invasie van veldmuizen trok ten minste zeventig paar velduilen naar deze provincie.

Vooral tussen Lemmer, Sneek, Leeuwarden en Dokkum werden veel legsels geregistreerd. Doorgaans komen er ongeveer twintig paar velduilen tot broeden in Nederland.

Meer jongen steenuilen en kerkuilen

Ook de steenuil, bosuil en kerkuil kregen veel kuikens, meldt Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het aantal jongen per nest lag bij de steenuil en de kerkuil landelijk ongeveer net zo hoog als in 2014 , het jaar van de vorige grote veldmuizenpiek. De broedgegevens van Sovon voor die twee soorten zijn gebaseerd op respectievelijk 352 en 298 nesten met jongen.

De gegevens komen van nestkaarten die ingevuld zijn door vogelaars die uilennesten controleren. Op basis van de eerste reeks digitaal ingestuurde nestkaarten heeft Sovon een voorlopig beeld van drie uilensoorten bepaald.

Lees ook | Topseizoen voor kerkuilen Earnewâld: dit jaar al zeventien eieren

Een goed muizenjaar zorgt er ook voor dat uilen eerder broeden en dat ze grotere en meer legsels hebben. Jonge kerkuilen van tweede of zelfs derde broedsels worden zelfs op dit moment nog geringd, aldus Sovon. Het beeld van roofvogels is op dit moment nog te incompleet om te kunnen bepalen.

Lees ook | Velduil profiteert van de veldmuis

Nieuws

menu