Veilig Thuis kreeg veel meer telefoontjes over kindermishandeling: 'Ja, we zien hier een verband met corona'

Veilig Thuis kreeg het afgelopen half jaar bijna 50 procent meer telefoontjes van familie of buren over kindermishandeling en huiselijk geweld. Een verband met de coronacrisis ligt voor de hand.

Foto:

Foto: Shutterstock

Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Friesland gaf van juli tot en met december 2020 bijna 1600 keer advies aan bellers; een jaar eerder was dit nog ruim 1000, blijkt uit de meest recente cijfers.

,,Ja, we zien hier een verband met corona. Gezinnen zijn meer thuis, waardoor spanningen kunnen ontstaan. Veel hulpverlening gaat nu online, hulpverleners zijn minder in de gezinnen zelf. Daardoor hebben familieleden en buren meer oog en oor voor wat er mis gaat en vragen ze daar advies over’’, zegt directeur-bestuurder Jeanette Nijland.

Tegelijkertijd bleef het aantal officiële meldingen van professionals, zoals jeugdhulpverleners, leerkrachten en kinderopvangmedewerkers, in deze periode ongeveer gelijk: 229 (2020) tegen 221 (2019). Nijland: ,,Misschien zijn de problemen niet zwaar genoeg voor een melding. Hopelijk bespreken de professionals de zorgen wel met wijk- of gebiedsteams of vragen ze advies bij Veilig Thuis.’’

Onlangs bleek uit onderzoek van de Universiteit Leiden dat het aantal slachtoffers van kindermishandeling tijdens de eerste lockdown hoger wordt geschat ten opzichte van een periode zonder lockdown: bijna 40.000 kinderen tegen bijna 15.000. Vooral het aantal slachtoffers van emotionele verwaarlozing nam toe, soms was er te weinig aandacht voor onderwijs of waren kinderen getuige van huiselijk geweld. Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen bestonden, lijken kwetsbaar.

Veilig Thuis kreeg het afgelopen half jaar verder 1320 meldingen van de politie: bijna 5 procent meer dan de tweede helft 2019 (1262). Het aantal tijdelijke huisverboden steeg maar liefst met 70 procent: van 14 in het tweede half jaar van 2019 tot 24 een jaar later.

Nijland: ,,Dit geeft wel aan dat er meer crisisachtige situaties zijn. Doordat professionals minder zicht hebben op de gezinnen escaleren er meer zaken en zijn er meer politiemeldingen. Het zou mooi zijn als mensen problemen eerder signaleren en advies vragen bij ons, dan kun je misschien voorkomen dat een situatie zo uit de hand loopt dat er een huisverbod nodig is.’’

In totaal kreeg Veilig Thuis in de tweede helft van 2020 673 meldingen van huiselijk geweld en 1578 van kindermishandeling.

Vanwege zorgen over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis lanceerde Veilig Thuis vorig jaar mei een chatfunctie. Mensen die thuiszitten vanwege het virus en niet kunnen of durven bellen, kunnen zo anoniem chatten voor advies. Tussen juni en december 2020 werden gemiddeld 57 chats per maand gevoerd in Friesland. De meeste mensen zijn tussen de 18 en 39 jaar.

Ook Fier heeft een chatfunctie. Afgelopen najaar meldde het behandelcentrum dat het aantal unieke bezoekers via deze online hulpverleningstool tijdens de eerste lockdown met bijna 40 procent steeg. Het aantal hulpvragen over kindermishandeling en seksuele uitbuiting verdubbelde.

,,Het lijkt alsof het beeld uit de eerste lockdown zich herhaalt. We zien opnieuw een forse toename in het aantal meldingen op de chat, met name slachtoffers of mensen die dicht bij het slachtoffer staan en zich zorgen maken’’, aldus een woordvoerder van Fier.

In december werden 1625 chatgesprekken gevoerd, bijna 500 meer dan een jaar eerder. Veruit het grootste deel was 25 jaar of jonger.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland