Veertig foute straatnaamborden verbeterd in Boarnsterhim-Noord

FOTO LC ARCHIEF

De gemeente Leeuwarden past ongeveer veertig straatnaamborden in Boarnsterhim-Noord aan na een breed front aan klachten over fouten.

In de oude gemeente Boarnsterhim waren nogal wat zaken misgegaan met straatnamen, variërend van spelfouten tot niet-bestaande benamingen of het geheel ontbreken van borden. Na herindeling met Leeuwarden ,,ontving de commissie naamgeving geregeld signalen dat de bebording van de straatnamen veel te wensen overliet’’, blijkt uit een ambtelijke notitie.

De afgelopen maanden namen de ambtenaren de hele verzameling borden onder de loep, met hulp van dorpsbestuurders. De komende tijd laten burgemeester en wethouders allerlei misstanden rechtzetten.

Het Bregepaad in Grou krijgt straks consequent een ‘kapke’ op de e, het streepje op de Sùdfinne wordt straks omgedraaid en beschadigde bordjes in Reduzum worden hersteld. De Mr. Pieter Jelles Troelstrawei bleek op velerlei manieren te worden gespeld. Soms werd Pieter bijvoorbeeld afgekort tot P, terwijl ook het hoofdlettergebruik variaties vertoonde. Straks is dit voorbij.

In Wergea bleek een weg te liggen, die volgens de officiële besluitvorming nooit is benoemd, namelijk de Piniadyk of Peinjedyk. De eerste benaming was in de negentiende eeuw al wel in gebruik, zo blijkt uit krantenberichten. ,,Via Pleatslik Belang Wergea ontvingen we een uitgebreide redenering waarin gepleit wordt voor Peinjedyk. De commissie naamgeving stelt voor om hiermee akkoord te gaan.’’