Veertig foute straatnaamborden verbeterd in Boarnsterhim-Noord

FOTO LC ARCHIEF

De gemeente Leeuwarden past ongeveer veertig straatnaamborden in Boarnsterhim-Noord aan na een breed front aan klachten over fouten.

In de oude gemeente Boarnsterhim waren nogal wat zaken misgegaan met straatnamen, variërend van spelfouten tot niet-bestaande benamingen of het geheel ontbreken van borden. Na herindeling met Leeuwarden ,,ontving de commissie naamgeving geregeld signalen dat de bebording van de straatnamen veel te wensen overliet’’, blijkt uit een ambtelijke notitie.