Meer maatregelen in veenweidegebieden om klimaatdoelen Europa te halen? Het raakt volgens boerenpartijen honderden melkveehouders in Friesland

Het zou best kunnen dat in de veenweidegebieden nog meer maatregelen nodig zijn om de aangescherpte Europese klimaatdoelstellingen te halen.

Veengebieden.

Veengebieden. FOTO SIEBE ZWART

Topambtenaar Johan Osinga zei dat donderdag op het Nationaal Congres Bodemdaling in hotel Van der Valk in Leeuwarden.

Nieuws

menu