Veenweideplan koel onthaald: 'It plan sa’t it der no leit, is net goed genôch. It is tiid om echte keuzes te meitsjen'

Het Friese veenweideprogramma voor de komende tien jaar was nog maar net gepresenteerd, of boeren en natuurorganisaties namen er woensdag al afstand van.

Het Veenweideprogramma 2021-2030 werd in november gepresenteerd bij Proeftuin De Welle in Koufurderrige.

Het Veenweideprogramma 2021-2030 werd in november gepresenteerd bij Proeftuin De Welle in Koufurderrige. FOTO NIELS DE VRIES

Agrarische organisaties en natuurclubs nemen elkaar geregeld op de korrel, maar nu richt hun kritiek zich op de overheden die in Koufurderrige het langverwachte conceptplan lanceerden: de provincie, Wetterskip Fryslân en de acht veenweidegemeenten.

Nieuws

menu