Veenvernatting De Lytse Deelen: met een handeling van niks broeikasgas verminderen

Nattere veenweidegebieden helpen de uitstoot van kooldioxide beperken. Het is een van de 40 suggesties die Urgenda het rijk meegeeft.

Boer Sjoerd Miedema haalt de peilbuis omhoog om zijn veenland nog natter te maken. Helemaal rechts: Urgenda-directeur Marjan Minnesma. FOTO LC

Boer Sjoerd Miedema haalt de peilbuis omhoog om zijn veenland nog natter te maken. Helemaal rechts: Urgenda-directeur Marjan Minnesma. FOTO LC

Het is een handeling van niks. Met een paaltje wrikt en draait boer Sjoerd Miedema de overloopbuis die bij een dam in een sloot steekt een stukje omhoog. En ziedaar. Als er nog wat meer regen valt staat het slootwaterpeil rond dit kruidenrijke vogelland hier voortaan slechts 20 centimeter onder het maaiveld in plaats van 30.

Nieuws

menu