Veenatelier winnaar van de Anita Andriesenprijs door 'voorstelbaar maken van andere toekomstbeelden' veenweidegebied

Veenatelier-winnaars Jan van Rijen (links), Hana Lara Palsdottir en Peter de Ruyter, met gedeputeerde Douwe Hoogland (tweede van rechts). FOTO JACOB VAN ESSEN

Het Veenatelier van Places of Hope, een project van Culturele Hoofdstad 2018, heeft de vierde Anita Andriesenprijs voor ruimtelijke kwaliteit gewonnen.

Het thema van de prijs was deze keer ontwerpkracht. In het Veenatelier werd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zes maanden lang nagedacht over een nieuw ‘ontwerp’ voor het Friese veenweidegebied. Hier zakt de bodem elk jaar verder weg, met alle gevolgen van dien voor boeren, natuur, funderingen onder huizen en landschap.

In gesprek

De centrale vraag die in het atelier werd gesteld was: hoe willen we in 2050 werken, wonen en recreëren in het veenweidegebied? Boeren, natuurorganisaties, burgers en overheden gingen met elkaar in gesprek.

,,Bij de aanvang van het atelier was er nog geen manier gevonden om de problematiek met elkaar te bespreken”, aldus onafhankelijk juryvoorzitter en stedenbouwkundige Sandra van Assen vrijdag in Weidum. ,,Er leek geen schot in de zaak te zitten.”

In het Veenatelier werd het denken en het gesprek over de Friese veenweide verder gebracht, zei ze. ,,De samenwerking tussen een onafhankelijk team van ontwerpers, andere experts en de boeren rondom Aldeboarn heeft sterk bijgedragen aan het voorstelbaar maken van andere toekomstbeelden en nieuwe verdienmodellen.”

Eind mei stelden Provinciale Staten en Wetterskip het Veenweideprogramma 2021-2030 vast. De uitvoering moet leiden tot minder bodemdaling en CO2-uitstoot, meer natuur en toekomst voor boeren en recreatie.

10.000 euro

De Anita Andriesenprijs, in het leven geroepen door de provincie, werd in 2010 voor het eerst uitgereikt. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden, dat gebruikt moet worden voor een gemeenschapsactiviteit. Landschapsarchitect Peter de Ruyter, stuwende kracht van het Veenatelier, zei na de prijsuitreiking door gedeputeerde Douwe Hoogland te denken aan een zogeheten soft space, een plek waar wordt gesproken over complexe onderwerpen.

De andere genomineerde was de Terschellinger Boschplaatvisie, die tot stand kwam door samenwerking tussen Staatsbosbeheer, bewoners van het eiland, experts en overige belanghebbenden. Drie andere inzendingen kregen een eervolle vermelding.

Nieuws

menu