Vanuit Leeuwarden op de fiets naar Den Haag voor rechtszaak Milieudefensie tegen Shell

Dirk Kuiken fietst vanaf zaterdag richting Den Haag met een grote wereldbol achter zijn fiets.

Dirk Kuiken fietst vanaf zaterdag richting Den Haag met een grote wereldbol achter zijn fiets. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Een sliert fietsers vertrekt zaterdag vanuit Leeuwarden richting Den Haag om aandacht te vragen voor de klimaatrechtszaak van Milieudefensie tegen Shell.

De groep die bij het Gerechtshof in Leeuwarden start, maakt deel uit van de actie ‘Op de trappers voor de Klimaatzaak’. Ook vanuit Groningen en Eindhoven wordt fietsend koers gezet richting Den Haag.

De deelnemers laten zich sponsoren om geld op te halen voor de grote rechtszaak die Milieudefensie, samen met ruim 17.000 mede-eisers, aangespannen heeft tegen Shell. De inzet is dat oliebedrijf Shell de koers wijzigt en in lijn brengt met het Akkoord van Parijs.

Een van de organisatoren van de fietstocht naar Den Haag, waar de rechtszaak dinsdag begint, is Dirk Kuiken uit Oentsjerk. Hij is een van de mede-eisers en hij staat in contact met anderen die de zaak een warm hart toedragen. Het idee kwam op om er vanuit Friesland en Groningen aandacht aan te besteden, door op de fiets te stappen en geld in te zamelen. ,,Doe sei ik dat wy dan wol nei De Haach fytse koene.’’

Halt bij pompstations

Het wordt een driedaagse toertocht, vertelt Kuiken. Lutz Jacobi geeft zaterdag om 9.00 uur het startschot op het Zaailand. De etappes zijn ongeveer 90 kilometer lang en voeren achtereenvolgens naar Zwolle, Almere en Den Haag. Boven Zwolle voegen de groepen uit Friesland en Groningen zich bij elkaar.

Iedereen mag meefietsen en kan zelf bepalen hoe ver, zegt Kuiken. Hij verwacht dat de groep niet onopgemerkt voorbij zal trekken. Toeters en megafoons gaan mee en de deelnemers zijn gehuld in speciale T-shirts en hesjes. De karavaan - van een peloton kan door corona geen sprake zijn - zal halt houden bij pompstations van Shell om actie te voeren. ,,Dan drenke wy de hannen bygelyks yn nepoalje en sette dêr filmkes fan op ynternet.’’

Zeehonden

Kuiken (47) is al zijn hele leven begaan met het milieu. Als jongen bekommerde hij zich om het lot van zeehonden in de Waddenzee. Tegenwoordig is hij in zijn woonplaats betrokken bij duurzaamheidswerkgroep Grientsjerk. ,,As gewoane minsken binne wy drok dwaande mei it klimaat. Grutte bedriuwen lykas Shell dogge einliks fierstente min. Dy moatte ek meidwaan.’’

De rechtszaak en de fietstocht zijn bedoeld om Shell op die verantwoordelijkheid te wijzen. In Friesland hebben zo’n twintig deelnemers zich aangemeld, in Groningen tien. Kuiken verwacht dat die aantallen nog groeien. Aanmelden kan per e-mail: dirk.kuiken@icloud.com .