Van mummies naar instituut: dit is Nelleke IJssennagger, de nieuwe directeur van de Fryske Akademy

Nelleke IJssennagger (34) wordt per maart 2021 de nieuwe directeur-bestuurder van de Fryske Akademy. Daarmee keert ze vanuit Engeland terug naar Friesland.

De nieuwe directeur van de Fryske Akademy, Nelleke IJssennagger FOTO PRIVECOLLECTIE

De nieuwe directeur van de Fryske Akademy, Nelleke IJssennagger FOTO PRIVECOLLECTIE

Van mei 2012 tot januari 2018 was Nelleke IJssennagger-van der Pluijm conservator bij het Fries Museum, waar ze onder meer de tentoonstelling Goud: Gevonden schatten uit de Middeleeuwen samenstelde. Een onderwerp dat past bij haar achtergrond. IJssennagger deed de studie Scandinavische Talen en Culturen met Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna deed ze de master Classical Medieval and Renaissance Studies. Haar proefschrift handelde over Frisia in de Noordzeewereld in de Vikingentijd.

Geboren in het Overijsselse Hengelo heeft Friesland een plek in haar hart veroverd, licht IJssennagger toe. ,,Het onderwerp boeit me en ik wil graag meewerken om daarmee aan de slag te gaan. Eigenlijk ben ik via mijn opleiding en mijn werk in het Fries Museum in de Friese wereld gerold. Ik heb me jarenlang beziggehouden met Friese geschiedenis en Fries erfgoed.’’

Misschien is het allemaal wel in haar jeugd begonnen, denkt ze. Toen ging ze in Friesland op vakantie, zag de mummies in de kerk van Wiuwert en was haar interesse gewekt. Momenteel is ze curator bij de National Trust in Engeland. Ze doet regionaal onderzoek in Cornwall en ziet daar raakvlakken met Friesland. ,,Het is ook een regio met een kustlijn, een minderheidsgebied met een minderheidstaal, waar veel toeristen komen en waar krimp heerst.’’

Heel bewuste sollicitatie

Wat de Friese taal betreft: IJssennagger deed een cursus Lear mar Frysk bij de Afûk en kan het daardoor redelijk verstaan en begrijpen. Ze wil zich het spreken zo snel mogelijk eigen maken en gaat zich in ieder geval in Friesland vestigen. ,,Het was geen licht besluit om uit Engeland weg te gaan, maar het Fries, Friesland en het onderzoek daarnaar, dat trekt me. Blijkbaar kan ik het niet loslaten.’’

In de eerste sollicitatietermijn voor deze functie bij de Fryske Akademy, een ronde die geen benoembare kandidaat opleverde, deed IJssennagger niet mee. Ze had de vacature niet gezien. De tweede keer heeft ze heel bewust gesolliciteerd omdat ze het een mooie en spannende uitdaging vindt.

,,Je werkt bij een uniek instituut. Wat mij aanspreekt is dat er zoveel disciplines zijn die allemaal voor deze regio werken. Ik werk zelf ook graag multidisciplinair. Dat doet de Akademy aan Friesland en Frisia in de brede zin.’’ En hoewel ze wetenschappelijk geschoold is, probeert ze altijd maatschappelijk draagvlak te zoeken. ,,Die combinatie vind ik mooi. Bij veel van mijn onderzoeken heb ik gekeken hoe die in de maatschappij een plek kunnen krijgen. Bij mijn werk in het Fries Museum heb ik ook altijd geprobeerd maatschappelijke weerslag te vinden.’’

Dat laatste is een belangrijk punt omdat critici vreesden dat de nieuw aan te stellen directeur van de Fryske Akademy te veel een wetenschapper zou worden en te weinig iemand die de Friese cultuur zou begrijpen en de link met de maatschappij kon leggen. ,,Ik hoop dat juist te versterken, want ik hecht aan die combinatie.’’

Bestuurlijke problemen

Over de bestuurlijke en financiële problemen bij het instituut wil IJssennagger niet te veel zeggen. ,,Mijn insteek is dat ik de Akademy eerst moet leren kennen en verkennen om te zien hoe het er reilt en zeilt.’’ Van de oproep tot samenwerking met andere instellingen als de Campus Fryslân, Tresoar en de Afûk is de nieuwe directeur op de hoogte. ,,Ik ben zelf iemand van de samenwerking en van openheid. Ik denk dat samenwerking binnen Friesland, maar ook daarbuiten een mooi element van mijn nieuwe taak is.’’

De Akademy kwam de laatste jaren jaarlijks 350.000 euro tekort op de begroting en kreeg eind 2019 uiteindelijk 350.000 euro van de provincie Fryslân om een reorganisatie uit te kunnen voeren. Dat kostte een deel van het personeel van de ondersteunende diensten hun baan. De provincie bracht daarnaast de jaarlijkse toelage aan de Akademy voor een periode van vijf jaar omhoog van 1,2 naar 1,4 miljoen euro. Het instituut krijgt ook jaarlijks 1,4 miljoen euro van het rijk.

Het is voor het eerst dat een vrouw de Fryske Akademy gaat leiden en bovendien iemand die de gemiddelde leeftijd van het personeel naar beneden brengt. ,,Zo draag ik bij aan de gewenste diversiteit en verjonging.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Interview