Van Aartsen: afschaffen minister van Landbouw ‘grote fout’

Oud-landbouwminister Jozias van Aartsen noemt het ,,een grote fout’’ dat Nederland geen minister van Landbouw meer heeft.

De VVD’er bekleedde deze functie vanaf 1994 vier jaar lang in het kabinet Kok-1.

In zijn hoedanigheid als minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vond hij een oplossing tijdens de opstand in Gaasterland, toen daar in 1995 550 hectare grond moest worden omgevormd tot natuur.

Van Aartsen was deze week te gast bij de afsluiting van het Experiment Gaasterland, dat na de opstand volgde.

In 2010 werd het ministerie van Landbouw afgeschaft. Het had toen 65 jaar bestaan. Sindsdien ressorteert landbouw onder het ministerie van Economische Zaken. ,,We missen dat enorm’’, zei Van Aartsen. Het ministerie van Landbouw moet ,,liever vandaag dan morgen terug’’ en afschaffing is ,,een grote fout geweest’’.

Lees ook: Een experiment dat moed vergde .

Nieuws

menu