Vaccineren voor tachtigplussers 'warrigheid ten top'

Tachtigplussers kunnen sinds vrijdag iets vervroegd een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Door gebrekkige communicatie heerst er bij deze doelgroep verwarring.

FOTO

FOTO ANP

Thuiswonende ouderen tussen de 80 en 85 jaar kunnen sinds vrijdag een afspraak maken voor een vaccinatie, mits ze door de huisarts mobiel zijn bevonden. Dit zou eerst een paar dagen later beginnen en volgens alfabetische volgorde. Deze uit 18.000 Friezen bestaande groep kan nu volgens het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt direct een afspraak maken.

Tachtigplussers krijgen via hun eigen huisarts een uitnodiging van het RIVM. Nog niet alle tachtigplussers hebben die ontvangen, wat ook voor onrust zorgt. GGD Fryslân vaccineert deze maand alleen in Leeuwarden, voor veel senioren komt dat als een verrassing.

,,Us mem fan 82 hat tongersdei fuortendaliks skille. Sy koe moandeitejûn, dat like my mei dit waar net sa’n goed idee. No kin se tongersdei om healwei tsienen te plak”, zegt Sietze Looijenga uit Nij Beets, die zijn moeder rijdt. ,,Sy kin dêr sels net komme. Ik fyn dit eins net kinnen.”

Code rood

Vanwege het weeralarm code rood bleef het vaccinatiecentrum zondag dicht. GGD Fryslân opent pas in maart de eerste andere vaccinatielocaties, in Sneek en Drachten. Dat heeft te maken met de nog beperkte beschikbaarheid van het vaccin, zegt woordvoerder Jan Arendz. De GGD kan vanaf vandaag dagelijks 700 tachtigplussers en 325 zorgmedewerkers inenten. Volgens Arendz is afgesproken dat gemeenten gratis alternatief vervoer regelen als senioren zelf niet naar Leeuwarden kunnen komen. ,,Dat sil wol, mar kommunisear dat dan”, vindt Looijenga.

In de uitnodiging die de mobiel geachte, zelfstandig wonende tachtigers hebben ontvangen wordt niets vermeld over vaccinatielocaties of alternatief vervoer. Er staat wel nadrukkelijk dat het vaccin niet bij de huisarts te halen is, meldt een tachtigjarige Wolvegaster. Hij probeerde zaterdag een afspraak te maken, maar gaf het na twee uur in de telefonische wachtrij op.

De man begreep niet waarom zijn 76-jarige vrouw geen uitnodiging had gekregen en had verwacht dat hij zich in Heerenveen zou kunnen laten inenten. ,,Moat ik nij Ljouwert? By WTC? Wêr is dat? Hoe kom ik dêr? En dan moat ik dus aanst wer, my myn frou.” De Wolvegaster heeft na nog eens 1,5 uur geduld alsnog een afspraak kunnen maken. ,,Takom wike yn Ljouwert, mar myn frou mei net mei. Sy is noch net âld genôch.’’

Absurd

Wie de landelijke afsprakenlijn van de GGD wel aan de lijn krijgt, komt niet per definitie een stap verder, ervoeren de ouders van Pernette van der Meulen uit Heerenveen. ,,Eén en al warrigheid ten top”, verzucht ze. ,,Mijn vader is 88 en heeft een uitnodiging, mijn moeder is 84 jaar en heeft nog geen uitnodiging. Het is absurd dat ze apart gevaccineerd moeten worden.”

Vader kon op 17 maart de eerste prik krijgen in Sneek, maar dat kregen ze niet rond in combinatie met een tweede prik, waarvoor hij dan weer naar Leeuwarden of Emmeloord moest. ,,Toen is hij gestopt en heeft hij gezegd: ‘ik wacht wel even’. Ik weet niet of mijn vader opnieuw durft te bellen na zoveel onduidelijkheid.”

In de randen van de provincie zijn veel meer senioren en hun familie die verbolgen of verrast zijn dat ze voor een vaccinatie naar Leeuwarden moeten komen. Femke Kramer uit Groningen neemt donderdag vrij om haar 90-jarige moeder uit Engwierum naar WTC te brengen. ,,Het openbaar vervoer doet er anderhalf uur over, met de auto is het nog drie kwartier. Bespottelijk dat juist deze leeftijdsgroep zo’n lange reis moet maken, echt veilig is dat ook niet. Kon dit nou niet anders?”

Alternatief

De GGD erkende in een reactie dat zo’n reis op deze leeftijd een hele onderneming is, maar dat er helaas nog geen alternatief is. ,,Het enige dat we konden doen is de huisarts vragen haar mobiliteit te heroverwegen”, vertelt Kramer.

Ze is opgetogen als ze hoort dat gemeenten alternatief vervoer zouden moeten aanbieden (iets wat in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zeker kan), maar belt even later teleurgesteld terug. ,,’Wij vragen u om met eigen vervoer naar de priklocatie te reizen of een beroep te doen op uw sociale netwerk’, staat er op de website van Noardeast-Fryslân. Alweer een miscommunicatie, tjongejonge.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland