Vaarroute voor kleine bootjes bij Earnewâld nog te duur

FOTO ARCHIEF LC/SIEP VAN LINGEN

Een nieuwe vaarroute voor kleine bootjes aan de noordkant van Earnewâld gaat voorlopig niet door. Nu nog te duur, is het oordeel.

De beoogde route voor kano’s, roeiboten, sloepen en fluisterboten bevindt zich in het gebied tussen het dorp en de Wâldwei.

Sluis of overtoom nodig

Het project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Alde Feanen, waarvan komend jaar de derde en laatste fase plaatsvindt. In een ‘raamplan’ uit 2004 zijn de lijnen daarvoor al geschetst, zegt voorzitter Aaltje Rispens van de gebiedscommissie.

De vaarroute is alleen realiseerbaar door op twee plaatsen een sluis of overtoom te bouwen om hoogteverschillen te overbruggen. Ook grondverwerving kan nog een hobbel vormen.

Natuur en watersystemen

Verbeteren van natuurgebieden en de watersystemen staat centraal in de derde fase. Ook laat de commissie vaarroutes opknappen. Tussen de Hooidambrug en het nabijgelegen Brêgeham komt een wandelroute.

Van 14 januari tot en met 25 februari ligt het herinrichtingsplan voor inspraak ter inzage. Het gaat nog om een ontwerp. In de loop van volgend jaar volgt een definitieve versie. De uitvoering vergt vier jaar. De kosten bedragen zo’n 3 miljoen euro.

Nieuws

Meest gelezen

menu