VVD en CDA op de bres voor pootaardappelboeren Wad

Pootappelen. FOTO ARCHIEF

De Tweede Kamer klimt op de bres voor de pootaardappelboeren aan de Waddenkust. Coalitiepartijen VVD en CDA zijn bang dat zij worden beknot door natuurregels.

Remco Dijkstra heeft er een motie voor ingediend. Het kabinet moet bij de plannenmakerij voor het Waddengebied meer rekening met de boeren houden, vindt hij. Sommige families zitten daar al honderden jaren.

In de Waddenagenda 2050 krijgt de natuur een zware stem. Bovendien heeft de Commissie Verkenning Nationale Parken het plan gelanceerd om het Waddengebied aan te wijzen als Nationaal Park. Dat laatste kan grote gevolgen hebben voor de telers in het noordelijke kleigebied.

Eerder klommen boerenorganisaties al in de pen. Het gebied geldt als vooraanstaand voor de akkerbouw. Er zitten veel pootaardappeltelers, onder meer van handelshuis HZPC., wiens producten de hele wereld over gaan. ,,We moeten oppassen dat we niet doorslaan’’, zei Dijkstra tijdens een overleg in Den Haag. ,,Economie en ecologie moeten in balans zijn.’’

De VVD’er zei met name bezorgd te zijn over mensen die aan de Waddenkust ,,al eeuwenlang hun business hebben, neem de aardappeltelers’’. Ook CDA’er Jaco Geurts brak een lans voor de Waddenkustboeren. ,,Daar is veel over te doen. Ineens worden ze aangewezen als Nationaal Park.’’

De motie van beide coalitiepartijen stelt dat de economie in de noordelijke kleischil, en met name de pootaardappelsector, de ruimte moet houden. Beide partijen dragen het kabinet op om de impact van de nieuwe Waddenagenda voor de sector beschrijven.

Nieuws

menu