Urk telt hoogste aandeel werkenden in Nederland

De arbeidsmoraal in Nederland is het hoogst op Urk. Van alle inwoners tussen 15 en 75 jaar in het vissersdorp werkte er vorig jaar 74,2 procent.

Landelijk is dat 66,7 procent. In 2008 bereikte Nederland met een arbeidsdeelname van 67,9 procent een record, zo blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de arbeidsdeelname. Onder werken verstaat het CBS alle betaalde arbeid van 1 uur of meer per week.

Als gekeken wordt naar regio, is Noord-Overijssel de koploper met een aandeel werkenden van 69,5 procent. Het laagst is dat in Zuid-Limburg: 61,1 procent.

Biblebelt-gemeenten

Dat de arbeidsdeelname zo hoog is in de noordelijke ‘Biblebelt-gemeenten’ is enerzijds niet en anderzijds wel opmerkelijk. Niet, omdat de arbeidsmoraal er hoog is evenals het aandeel jongeren en wel omdat relatief veel vrouwen er moeder en huisvrouw zijn. ,,Maar toch moeten ook veel vrouwen er betaalde arbeid verrichten, want anders kom je niet op die hoge percentages”, verklaart CBS-hoofdeconoom Pieter Hein van Mulligen.

Vlieland

In Friesland ligt het percentage werkenden in bovengenoemde leeftijdsgroep het hoogst op Vlieland (70,1 procent) en op de vaste wal in de inmiddels opgesplitste gemeente Littenseradiel (67,9 procent). Andere Friese gemeenten op of boven het landelijk gemiddelde zijn: Ameland, Heerenveen, Menameradiel en Terschelling.

Leeuwarden

De oude gemeente Leeuwarden kent in Friesland het laagste percentage werkenden: 62 procent. Landelijk is dat de Zuid-Limburgse gemeente Vaals met 52,6 procent.

Het CBS werkt met de leeftijdsgroep van 15 tot 75 jaar, omdat dit een internationaal de meest gebruikte definitie is.

Nieuws

menu