Urgent besluit nodig rond geld Neushoorn

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De gemeenteraad zal snel moeten beslissen of Neushoorn volgend jaar 2 ton extra krijgt. Zo niet, dan worden ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd.

Dit schrijven burgemeester en wethouders. ,,Wij hebben een brief geschreven naar aanleiding van geluiden uit de raad’’, zegt PvdA-wethouder Sjoerd Feitsma. Bij een deel van de partijen heerst schrik over de vooruitzichten. De collegebrief volgde op een bespreking in de agendacommissie van de raad.

De politieke partijen zijn in januari bijgepraat door Neushoorn zelf, dat van de normale subsidie niet goed kan rondkomen. Toen werd duidelijk dat het poppodium de programmering voor 2020 nu moet opstarten en urgent duidelijkheid verlangt rond de financiering.

'Geld nodig voor de oorspronkelijke opdracht'

Komt er geen twee ton extra, dan volgt een forse bezuiniging en inperking van het programma voor 2020. Feitsma: ,,Het is aan de gemeenteraad zelf om iets met deze informatie te doen.’’ Eind maart wordt er waarschijnlijk over vergaderd. ,,We kunnen er ook in mei of juni over praten, maar dan is het te laat.’’

Zonder het extra geld kan het podium niet meer voldoen aan het doel waarvoor het werd opgericht, staat in de collegebrief: ,,Dan neemt het podium noodgedwongen afstand van de oorspronkelijke culturele en maatschappelijke gemeentelijke opdracht, die daardoor aangepast zal moeten worden.’’

Consequenties

Het aantal programmaproducties gaat dan van 235 naar 135. Ook samenwerking met festivals als Freeze en Explore te North is niet meer mogelijk en de huurprijzen voor externe partijen gaan omhoog. Ten slotte zullen er 5,5 voltijdsbanen moeten worden wegbezuinigd.

Het college waarschuwt verder dat Neushoorn dan niet langer ,,een leeromgeving kan zijn voor het Friesland College’’. De consequenties hiervan zijn nog niet duidelijk.

Verdeeldheid binnen coalitie

De gemeenteraad stelde voor dit jaar nog wel een incidenteel bedrag van twee ton beschikbaar, maar wilde dit voor 2020 niet opnieuw. Binnen de coalitie is sprake van verdeeldheid.

,,Wy binne as gemeente net de pinautomaat fan Neushoorn. Sy moatte sels har broek ophâlde of by oare ynstânsjes oankloppe’’, zegt fractievoorzitter Sytse Brouwer van coalitiepartij CDA.

Hij verzette zich eerder al tegen de twee ton voor dit jaar, net als de VVD. De andere coalitiepartijen steunden de incidentele bijdrage voor dit jaar nog wel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland