Unieke stoelendans voor kaatser hoofdklasse Tjisse Steenstra: 'It mei gewoan, mar it is wol apart'

Tjisse Steenstra. FOTO DIJKS FOTOGRAFIE

Kaatser Tjisse Steenstra zorgde zondag voor een unicum in de hoofdklasse. Hij kaatste drie omlopen met telkens andere maten.

Nooit eerder kwam een kaatser op het hoogste niveau op één dag voor drie verschillende parturen uit.

Steenstra verloor al zijn partijen. Toch kwam hij steeds een omloop verder en schopte hij het zelfs tot de finale. Maar het gezegde ‘driemaal is scheepsrecht’ ging niet op, toen Steenstra ook zijn derde partij verloor.

Onderuit in eerste omloop

Met zijn vaste maten Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra ging hij in de eerste omloop verrassend en ruim ten onder tegen de formatie van Haye Jan Nicolay.

De kaatser uit Bitgummole ging als invaller verder voor de afgehaakte Peter van Zuiden. Samen met Thomas van Zuiden en Allard Hoekstra was hij lang niet opgewassen tegen de formatie van Marten Bergsma.

Na de tweede nederlaag van de dag besloot Steenstra zich in de finale te voegen bij Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar, zijn toekomstige maten. Zij kaatsten daarvoor met balkeerder Roy van den Berg, die op zijn beurt de afwezige Menno van Zwieten verving.

'It is wol apart, mar it is sa't it is'

In de finale bleek het partuur van Marten Bergsma andermaal te sterk voor Steenstra. Diens opmerkelijke dubbele invalbeurt was reglementair toegestaan. KNKB-directeur Marco Hoekstra betitelde de bijzondere stoelendans van Steenstra echter als onwenselijk.

De kaatsers en het aanwezige publiek dachten er net zo over. Hoekstra gaat zich beraden op een aanpassing van het kaatsreglement. ,,It mei gewoan, mar it is wol apart. It is sa’t it is”, zo zei hoofdrolspeler Steenstra er zelf over.

Nieuws

menu