Under de Toer-brainstorm over nieuwe functie lege kerken

Raymond Muller als Schelte van Aysma bij de repetities voor Skeltemania in Schettens. FOTO SIMON BLEEKER

Met een brainstormmiddag in de Grote Kerk wordt op vrijdag 16 november gepoogd voor kerken een nieuwe betekenis en functie te vinden, gedragen door de lokale gemeenschap.

De bijeenkomst ‘Religieus erfgoed, cultuur en burgerschap’ is ‘expeditie’ gedoopt. Organisatoren zijn Under de Toer/LF2018, provincie Fryslân, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Jaar van het Europees Erfgoed. Deelnemers kunnen kennismaken met Under de Toer ( 32 projecten tijdens LF2018 met verhalen rond kerken ) en andere projectvoorbeelden.

Inspiratiebron

,,Wij willen met makers van voorstellingen en kerkelijk actieven dieper ingaan op wat er dit jaar tot stand is gebracht. Dat kan een inspiratiebron zijn voor hoe we verder kunnen met religieus erfgoed’’, zegt San Jonker van de Under de Toer-organisatie. Zij spreekt van een werksessie met 50 à 60 deelnemers.

Het in januari in de Dorpskerk van Huizum afgetrapte internationale Torch Initiative van Future for Religious Heritage (FRH) wordt belicht. Stichting Alde Fryske Tsjerken, die zich inspant voor het behoud van afgestoten kerken, is FRH-lid.

De Reinwardt Academie uit Amsterdam, een hogeschool voor de kunsten met een een opleiding cultureel erfgoed, werkt ook mee. Jongeren van die opleiding kunnen ook ideeën aandragen.

Culturele diversiteit

Het religieus gebruik van kerken neemt af, maar de waardering voor de gebouwen, hun interieurs en de verhalen eromheen blijft groot. De gebouwen vertegenwoordigen culturele diversiteit en staan open voor de gemeenschap. Zij herbergen historische schatten en zijn in iedere stad en praktisch elk dorp te vinden.

Met de uitwisseling van ideeën over een nieuwe betekenis willen de organisaties een soort Under de Toer 2.0 en nieuw eigenaarschap op gang brengen. ,,De andere verbindende waarde van de (voormalige) godshuizen zou een wezenlijk antwoord kunnen zijn op de vervreemdende effecten van onze globale economie en mediavoorzieningen’’, zo staat in de uitnodiging voor de bijeenkomst in Leeuwarden.

Nieuws

Meest gelezen