Tweede Kamer wil nieuwe berekening zakkende Waddenzee

Kanoetstrandlopers op het Wad. Foto: Marcel van Kammen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een nieuwe berekening van de effecten van de zeespiegstijging op een zakkende Waddenzee.

Onder aanvoering van Groen Links (Tom van der Lee) en de PvdA (Henk Nijboer) is daarvoor donderdag een motie ingediend. De berekening moet worden opgesteld door het KNMI.

Donderdag, op de laatste vergaderdag van het jaar, wordt over de motie gestemd. Een meerderheid ligt voor het grijpen; er is steun van de coalitiepartijen D66 (Matthijs Sienot), CDA (Agnes Mulder) en ChristenUnie (Carla Dik-Faber).

De berekening van de zeespiegelstijging zijn van belang voor de gas- en zoutwinning. Als blijkt dat die een versterkend effect heeft kan de Tweede Kamer een stop afdwingen. Door de zeespiegelstijging vallen de zandplaten in het Waddengebied minder vaak droog. Dat heeft directe gevolgen voor foeragerende vogels, zoals de kanoet.

De Tweede Kamer eist een geactualiseerd zeespiegelscenario. Ze refereert aan de zorgen over de langzaam ‘verdrinkende’ Waddenzee. Om dit belangrijke Werelderfgoed te behouden moeten alle effecten ‘zo goed mogelijk in kaart worden gebracht’.

Nieuws

menu