Tweede Kamer schaart zich op laatste dag unaniem achter het Frysk

De plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer. FOTO ANP

Met algemene stemmen zijn in de Tweede Kamer donderdagavond vier moties aangenomen ter bevordering van de Friese taal.

De belangrijkste was het afdwingen van een akkoord van het rijk met de provinsje Fryslân over een betere zichtbaarheid van het Fries. Het gaat dan om meer bordjes en andere uitlatingen in de openbare ruimte, maar ook om meer Friese communicatie bij (rijks-)instanties.

De motie was ingediend door beide Leeuwarder Tweede Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Aukje de Vries (VVD). De stemming was de laatste van dit kalenderjaar.

De Tweede Kamer schaarde zich ook achter het Europees burgerinitiatief Minority SafePack. Verder moet de regering blijven deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Letterhoeke, die zich richt op taal.

Het rijk wil uit allerlei gemeenschappelijke regelingen stappen van regionale historische centra. Dat stuit in Fryslan op grote bezwaren. Tresoar bekommert zich hier immers ook over de Friese taal en dat behoort een rijkszorg te zijn, vindt onder anderen het college van Gedeputeerde Staten.

De Tweede Kamer oordeelde verder dat de informatie over het coronavaccinprogramma in het Fries beschikbaar moet komen (motie GroenLinks) en dat Friese culturele instellingen niet onevenredig hard mogen worden geraakt door de coronacrisis (motie ChristenUnie), gezien hun belang voor de Friese taal en cultuur.

Lees ook | Een perfecte week voor Friese Zaken

Nieuws

Meest gelezen

menu