Twee telers in de race voor proef met staatswiet in Drachten

Naast de ondernemer die zich al had gemeld voor het telen van legale hennep in Drachten, is er nog iemand die hier met staatswiet aan de slag wil. En bijna op dezelfde plek.

 Het pand van de voormalige schakelkastenfabriek van Eldon aan de Tussendiepen in Drachten is in beeld voor het kweken van staatswiet.

Het pand van de voormalige schakelkastenfabriek van Eldon aan de Tussendiepen in Drachten is in beeld voor het kweken van staatswiet. Foto: Jilmer Postma

Het gaat om Fresh Harvest BV, een partij die binnen de landelijke proef legale wiet wil telen in de voormalige schakelkastenfabriek van Eldon aan de Tussendiepen in Drachten. Slechts een paar honderd meter verder staat het pand van het failliete Visser Karosserie. Voor deze plek diende dit voorjaar een andere aspirant-hennepteler al een soortgelijk verzoek in.

Of zij allebei toestemming krijgen is maar zeer de vraag. In het ‘wietexperiment’ van de overheid is landelijk ruimte voor maximaal tien telers. Elke teler zal jaarlijks op een controleerbare manier 6500 kwalitatief goede hennep moeten produceren voor de tachtig coffeeshops die deelnemen aan de proef. Dat twee van de tien telers aan Drachten worden toebedeeld, lijkt onwaarschijnlijk.

Aanvragen bekeken

Aspirant-telers die willen meedoen, moesten deze zomer een aanvraag indienen bij de overheid. De aanvragen zijn inmiddels bekeken door de ministeries van Volkgezondheid en Jusitie. Die vragen nu de burgemeesters in kwestie om een advies: wat betekent een wietteler in uw gemeente voor de openbare orde en veiligheid?

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland is door het ministerie gevraagd advies te geven op twee verzoeken, van Fresh Harvest en Leli Holland BV. Wat het verzoek van Fresh Harvest betreft ziet hij geen bezwaren voor de veiligheid, schrijft Rijpstra aan de gemeenteraad. De ministeriële adviesaanvraag voor het plan van Leli Holland is op het gemeentehuis nog ,,in beoordeling”.

Fresh Harvest is een BV die deze zomer is opgericht en gevestigd is op een huisadres. Bestuurder en enig aandeelhouder is Jantsje Boskma uit Oudega (Sm.). Zij was maandag niet telefonisch bereikbaar voor een toelichting.

Rijpstra ziet geen veiligheidsrisico’s in het verzoek van Fresh Harvest om wiet te telen in de oude Eldon-fabriek. De antecedenten van de aanvrager en de mensen daaromheen zijn getoetst door de politie. Dat leverde geen bijzonderheden op.

Geen bezwaren

Omdat de gekozen locatie op een industrieterrein ligt, is deze goed te beveiligen, concludeert Rijpstra. Gekeken naar het veiligheidsplan dat Fresh Harvest heeft ingediend, verwacht hij dat teelt en transport op een veilige manier kunnen plaatsvinden. De verkeersbewegingen zullen niet veel verschillen van die bij een ‘normaal’ bedrijf.

Over de manier waarop de oude fabriek beveiligd zou worden, maakt Rijpstra niets bekend, maar hij verwacht dat criminelen erdoor worden afgeschrikt. De burgemeester denkt dat diefstal van legale wietteler straks sowieso niet aantrekkelijk is, omdat er hoge veiligheidseisen zijn en er tegelijk veel illegaal gekweekte wiet op de markt is. ,,Dit is simpelweg veel te gevaarlijk en onvoldoende lucratief voor ze.”

Het personeel dat Fresh Harvest wil inzetten voor de teelt moet in bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Medewerkers moeten zich aan interne regels houden. De aanvragers willen regelmatig in overleg met de politie.

De andere aanvrager, Leli Holland BV, werd ook deze zomer opgericht en zetelt in Drachten. Leon Lichtendahl uit Emmen is een van de bestuurders. Over de plannen van Leli Holland om te telen in het pand van Visser Karosserie wil Lichtendahl niet eerder wat vertellen dan op het moment dat Rijpstra ook hier een advies over heeft gegeven. Lichtendahl heeft ook in de gemeente Groningen een verzoek ingediend.

Zes partijen

In Den Haag hebben zich in totaal zes partijen gemeld die in Smallingerland wiet willen telen voor de proef. De gemeente kon maandag niet aangeven of er nog meer adviesaanvragen komen, naast die van Fresh Harvest en Leli Holland.

Hoewel Rijpstra niet vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad, vergadert die op 20 oktober wel over het verzoek van Fresh Harvest.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland