Tussen wit en roze: de bijzondere rozen van De Mieden in de Noardlike Fryske Wâlden

Voor plantenliefhebbers zijn boomsingels in De Mieden van de Noardlike Fryske Wâlden een schatkamer met standvastige oersoorten en zeldzame planten. Vooral de rozenfamilie doet het er goed. En met oude rozen kun je ook weer nieuwe singels aanleggen.

Jakob Hanenburg voelt aan de gladde balderen van een bloeiende hondsroos.

Jakob Hanenburg voelt aan de gladde balderen van een bloeiende hondsroos. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het is mooi dat er altijd goed is gepast op het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Daardoor zijn hier nu 4000 strekkende kilometers aan houtwallen en elzensingels te vinden met bijzondere plantensoorten die elders van het toneel zijn verdwenen. ,,De boeren ha hjir altyd sunich west op har omjouwing en dat sjochst werom’’, prijst boswachter en plantenexpert Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer.