Tsjûkemarregio treurt om opheffing groenstations

De Fryske Marren. FOTO ARCHIEF LC

Met de komst van een nieuwe stort in Lemmer heft de gemeente De Fryske Marren de elf groenstations in voormalig Lemsterland op.

Tot grote spijt van de vijf dorpen ten oosten van de Tsjûkemar. ,,Spitich’’, zegt Anneke de Vries van Plaatselijk Belang Bantega. Want die groenstations voldeden goed.

Inwoners van Lemsterland konden hun tuinafval dichtbij huis kwijt. Dorpen, maar ook wijken van Lemmer, hadden zo’n zogeheten groeninzamelstation tot hun beschikking.

Na de fusie met Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân komt hieraan een einde, zo besloot de raad van De Fryske Marren eind vorig jaar. Het kon niet zo zijn dat Lemsterlanders over dergelijke voorzieningen beschikten en de overige gebieden niet.

Dergelijke stations zouden door de hele nieuwe gemeente moeten verrijzen. Daarom heeft De Fryske Marren geld beschikbaar voor tien nieuwe groenstortplekken.

Een ervan is al geclaimd door de dorpen ten oosten van de Tsjûkemar. Die komt achter de sporthal in Echten en zal worden omheind.

De Plaatselijk Belangen van Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Bantega en Oosterzee moeten het terrein zelf gaan beheren. ,,At wy dy foarsjenning dêrmei hâlde kinne, wolle wy dat best oerwaagje’’, zegt De Vries.

Omdat zich voor de resterende negen inzamelstations niemand meldde, hebben de vijf buitendorpen gepleit voor behoud van hun groenstortplekken. ,,Dy lizze altyd fol’’, verzekert De Vries.

Maar zo werkt het niet, benadrukt wethouder Johannes van der Pal. ,,Ychten leit sintraal. De ôfstân derhinne is fanút de oare plakken goed te dwaan.’’

Bij illegale dumpingen gaan de huidige elf groenstations meteen dicht, dreigt de gemeente. ,,By it minste of geringste bankstel of asbestplaat is it gebeurd’’, aldus Van der Pal.

Nieuws

menu