Transitie voorwaarde voor behoud grutto

De grutto.

De grutto. FOTO LC

Voor het behoud van de grutto zijn de transitie naar natuurinclusieve landbouw en ruimtelijke bescherming van de leefgebieden ‘belangrijke voorwaarden’.

Dat antwoordt landbouw- en natuurminister Carola Schouten op vragen van Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Het Limburgse Tweede Kamerlid sloeg aan op de pas verschenen Gruttomonitor 2012-1019, waarin RUG-onderzoekers constateren dat het zelfs in de beste vogelgebieden in Zuidwest-Friesland bergafwaarts gaat met de grutto.

Schouten deelt in de zorg, maar wil niet gezegd hebben dat het weidevogelbeheer niet werkt. Met een oordeel over de effectiviteit van het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Anlb) wacht zij tot het einde van het jaar, als Wageningse onderzoekers een evaluatie afleveren.

De bijbehorende subsidies bereiken 6 procent van het agrarisch areaal, meldt Schouten. ‘Het in stand houden van de soort blijkt onder de gebiedsgerichte aanpak van het Anlb zijn vruchten af te werpen. Dit is echter te weinig om de teruggang van boerenlandvogels over het gehele areaal te stoppen.’