Tolken protesteren bij gerechtshof Leeuwarden: 'When you pay peanuts you get monkeys'

Zo’n dertig registertolken en -vertalers hebben maandag op de trappen van het gerechtshof aan het Zaailand in Leeuwarden geprotesteerd tegen het regeringsbeleid.

Demonstrerende tolken bij het Gerechtshof op het Zaailand.

Demonstrerende tolken bij het Gerechtshof op het Zaailand. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

,,Heech ut hert, heech de kop, tolken jouwe nea net op’’, klinkt het maandagochtend luid op de trappen van het gerechtshof. De demonstranten werken onder meer voor rechtbanken, politie, Openbaar Ministerie en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Ze vinden dat een eerlijke rechtsgang en de kwaliteit van politieonderzoeken gevaar lopen door de inzet van ongekwalificeerde tolken.

Nieuws

Meest gelezen