Toezichthouders FUMO gaan op proef drone gebruiken

3D-opname van het FUMO-gebouw in Grou. FOTO FUMO

De FUMO (Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) heeft onlangs een drone in gebruik genomen. De omgevingsdienst gaat de drone een jaar lang uittesten bij het toezicht op de naleving van natuur- en milieuwetgeving in Friesland.

Zo worden er met de drone onder andere gedetailleerde luchtfoto’s gemaakt, natuurgebieden geobserveerd en illegale of niet-vergunde activiteiten opgespoord. Met de drone verwacht de FUMO de toezichthoudende taken efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren.

Normaal gesproken maakt de FUMO af en toe ‘milieuvluchten’ met een helikopter, die kunnen nu grotendeels met de drone worden gedaan. Op basis van een door de drone gemaakte 3D-opname kan op de computer het volume van objecten nauwkeurig berekend worden. Zo kunnen de toezichthouders bijvoorbeeld beoordelen of bij de opslag van (milieugevaarlijke) stoffen de maximale toegestane hoeveelheid is overschreden.

De afgelopen tijd is de drone vier keer ingezet. Eén keer werd toen een overtreding geconstateerd. Er zijn inmiddels vier toezichthouders van de FUMO opgeleid tot dronepiloot.

Het is niet zo dat eigenaren of huurders van percelen ineens een drone boven hun perceel moeten verwachten: de FUMO meldt dat zij in principe van tevoren ingelicht worden over het geplande toezicht. De pilot met de drone wordt na één jaar geëvalueerd.

Nieuws

menu