Toezichthouder vindt plan om veel gas te winnen onder Burgum te gevaarlijk: risico's voor grond- en oppervlaktewater te groot

Het is te gevaarlijk om meer gas te winnen rond Burgum, vindt toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen. Vooral de risico’s voor grond- en oppervlaktewater zouden te groot zijn.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie. FOTO LOURENS LOOIJENGA

In maart werd bekend dat gaswinner Vermilion een relatief grote uitbreiding voor ogen heeft van drie bestaande velden in de driehoek Drachten-Kootstertille-Suwâld. Tot en met 2050 zou hier nog maximaal 11,5 miljard kuub extra aardgas moeten worden gewonnen. Het zou leiden tot een extra bodemdaling van maximaal 9 centimeter, bovenop de 23 die nu al is vergund.

Nieuws

menu