Zijn er meer verkeersaanrijdingen als het aantal damherten toeneemt? Volgens een adviescommissie zou afschot niet toegestaan mogen worden

Damhert bij Oranjewoud. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Zijn er meer verkeersaanrijdingen als het aantal damherten toeneemt? Dat is maar de vraag, vindt een adviescommissie. Afschot zou daarom niet mogen worden toegestaan.

De provincie wil het aantal damherten bij Oranjewoud/Katlijk terugbrengen van 270 naar 80 stuks, met als belangrijkste argument de verkeersveiligheid. Hoe meer dieren er zijn, hoe gevaarlijker het wordt voor het verkeer op met name de Schoterlandseweg (N380), is de redenatie. Jagers krijgen daarom toestemming om dieren af te schieten.

24 omwonenden en natuurliefhebbers tekenden bezwaar aan tegen het besluit. De bezwarencommissie, die een advies uitbrengt aan Gedeputeerde Staten, geeft de bezwaarmakers gelijk: de provincie zou de noodzaak van het afschot niet hebben aangetoond.

De commissie keek naar het aantal aanrijdingen en dieren in de afgelopen jaren. Waar de populatie damherten alleen al sinds 2019 verdubbelde (van 130-150 stuks in 2019 naar 270 dit jaar) bleef het aantal aanrijdingen stabiel. Al sinds 2017 schommelt dat aantal rond de tien.

‘Geen goede verklaring van provincie’

De provincie kwam niet met een goede verklaring daarvoor, vindt de commissie. Ook het argument dat er recent minder verkeer was door de coronapandemie, is niet onderbouwd met cijfers.

Verder zouden er nog alternatieve maatregelen mogelijk zijn, zoals het verlagen van de maximumsnelheid.

De provincie moet nu beslissen of ze het advies overneemt of niet. Daarna kunnen de bezwaarmakers eventueel nog naar de rechter.

Nieuws

menu