Tien Friese partijen: informatie over nieuwe coalitie moet in de openbaarheid

De onderhandelaars en Oebele Brouwer.

De onderhandelaars en Oebele Brouwer. Foto: Jilmer Postma

Tien partijen in de Friese Staten willen dat de informatie die bij de coalitievorming wordt besproken openbaar wordt gemaakt.

De tien partijen die niet deelnemen aan de formatie willen het complete informatiedossier van 124 pagina’s dat is opgesteld door provinciale ambtenaren. Dat schrijven ze in een brief die is gericht aan Gedeputeerde Staten en de griffier.

Formateur Oebele Brouwer zit om tafel met verkiezingswinnaar BBB en CDA, PvdA en ChristenUnie. Brouwer en de partijen doen inhoudelijk geen uitspraken over de gesprekken.

‘Amtners wurkje foar de ynwenners fan Fryslân’

In een voortgangsbrief van begin mei van Brouwer was te lezen dat ambtenaren zijn aangeschoven bij de onderhandelingen. Dat vinden de tien partijen opmerkelijk. In hun brief schrijven ze: ,,Provinsjale amtners wurkje net foar de oansteande koälysje, mar foar de ynwenners fan Fryslân dy’t troch de Steaten as gehiel fertsjintwurdige wurde.’

En: ‘In iepen en transparante oerheid en in earlik debat freegje derom dat ynformaasje safolle as mooglik iepenbier is, sadat de macht kontrolearre wurde kin.’

Vertrouwelijk

Bij meerdere gesprekken zijn specialisten aangeschoven, van binnen de provincie en extern. De tien partijen willen een lijst van wie dat waren en wanneer ze aanwezig waren. Mocht de informatie volgens de formerende partijen om goede redenen niet openbaar worden gemaakt, dan willen de tien partijen dat het vertrouwelijk aan de Statenleden wordt gegeven.

Hun brief is gericht aan het college omdat het de ‘opdrachtjouwer fan de amtlike tsjinst’ is.