Teugels rond aanleg van zonneparken op Friese landbouwgronden strakker aangehaald: 'It lânskip moat net in rommeltsje wurde'

De teugels rond de aanleg van zonneparken op Friese landbouwgronden worden strakker aangehaald. Landschappelijke ‘inpasbaarheid’ is cruciaal, net als draagvlak. ,,Wy ha de balâns aardich fûn”, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. Beheerder Liander waarschuwt voor filevorming op het netwerk.

 De Stroomtuin bij IJlst.

De Stroomtuin bij IJlst. FOTO NIELS DE VRIES

Wat nu als drie of vier dorpen samen en enthousiast een zonnepark van 10 of 20 hectare willen laten aanleggen? Mag dat dan? Is het straks nog toegestaan dat een zonneweide niet direct grenst aan de bebouwde kom?

Nieuws

menu