Terug naar 100: Handhaving is nodig om snelweg veilig te houden

Vakspecialisten zijn altijd al tegen de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 kilometer per uur geweest, zegt verkeerskundige Sjoerd Nota uit Leeuwarden.

FOTO

FOTO JILMER POSTMA

Het is dat de VVD het er in de politiek doorheen heeft gedrukt in 2012, maar verkeerskundigen zijn altijd tegen de verhoging van de maximum-snelheid van 120 naar 130 kilometer per uur geweest. Aan de andere kant is het de vraag of het realistisch is om dit nu ineens naar 100 kilometer per uur terug te brengen, stelt Sjoerd Nota die een verkeerskundig bureau heeft.

‘Alles staat of valt met handhaving’