Terschelling verbiedt oplaten ballonnen

Terschelling gaat het oplaten van luchtballonnen verbieden.

De ballonnen en plastic linten vormen een bijdrage aan het vele zwerfvuil dat een bedreiging is voor het milieu.

In een raadsbreed gesteunde motie van de Partij van de Arbeid werd het college opgedragen het verbod op het loslaten van ballonnen bij feesten en evenementen op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

“Er zijn vast wel andere manieren om emoties en gevoelens bij evenementen kenbaar te maken”, zei raadslid Jan Willem Adams, indiener van de motie.

Ballonnen spoelen regelmatig aan op het strand of op de waddendijk, maar worden ook in weilenden en poldersloten aangetroffen.

Nieuws

menu