Tempel te midden van het omgeploegde terpenlandschap

Wijnaldum krijgt een tempel. Bezoekers kijken uit over de grootse, Friese geschiedenis die vervat is in het nu amper zichtbare terpenlandschap.

 Jukema is bedenker/uitvoerder van het project Tempeltje van Wijnaldum.  Foto Simon Bleeker

Jukema is bedenker/uitvoerder van het project Tempeltje van Wijnaldum. Foto Simon Bleeker

Een valk scheert over het eeuwenoude landschap waar de glooiingen van drie terpen met enige goede wil te zien zijn. De windmolens in de verte brengen de observant toch gauw in het heden. Makkelijk ga je voorbij aan de geschiedenis die onder dat boerenland bij Wijnaldum ligt.

Nieuws

Meest gelezen