Techbedrijven en mbo’s willen samen beter personeel opleiden

Een medewerker van Philips in Drachten werkt aan een van de assemblagerobots. Philips is een van de bedrijven binnen het Innovatiecluster Drachten. FOTO JEROEN HORSTHUIS

De bedrijven van het Innovatiecluster Drachten en drie Noordelijke mbo’s gaan meer samenwerken. Doel is om beter personeel te krijgen.

Vertegenwoordigers van ROC Friese Poort, het Friesland College en het Groninger Alfa College ondertekenden dinsdagochtend samen met zes bedrijven van het Innovatiecluster een convenant die een inniger samenwerking tussen het onderwijs en de technologische bedrijven moet bezegelen om zo beter personeel op te leiden. Samen (de andere twaalf bedrijven van het cluster tekenen later) willen ze werken aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

Kloof tussen school en bedrijf

Daar gaapt nu nog een kloof tussen, vertelt Peet Ferwerda van het Friesland College. ,,Er zit een verschil tussen wat de scholen bieden en de bedrijven vragen.’’ Dat zit hem volgens de onderwijsman niet zozeer in kennis maar wel in de zogeheten ‘21st century skills’, vaardigheden zoals samenwerken, problemen analyseren en deelnemen in teams met mensen uit verschillende disciplines. ,,Daar kunnen we stappen in maken.’’ En dat is nodig, want er is een schreeuwend tekort aan goed technisch personeel. Bovendien dreigt de stroom nieuwe techniekstudenten op te drogen als de kwaliteit van het onderwijs achterblijft.

Een projectgroep van onderwijs en bedrijfsleven legde zich onder leiding van Laura Kruis van organisatieadviseur Berenschot toe op het verkleinen van de kloof. Er is een profiel gemaakt van hoe de ideale jonge werknemer er voor de techbedrijven uitziet. En er is nagedacht over hoe school en bedrijf nader tot elkaar kunnen komen.

Stages voor docenten

Een van de eerste ideeën om dat te kunnen doen is het aanbieden van stages aan docenten van de mbo’s. Fokko van Duinen, docent op Friese Poort, liep tien dagen mee bij Neopost in Drachten en kreeg zo naar eigen zeggen een beter inzicht in welke studenten hij goed bij dit bedrijf kon plaatsen. Waardevolle informatie volgens opleidingsmanager Henk de Vries van Friese Poort. ,,We moeten meer kijken naar het individu. Welke persoonlijke kwaliteiten passen goed op welke plek?’’

Mechatronica-studenten Jelmer Kloosterman en Sven Raven kregen die kans tijdens een pilot bij Philips in Drachten. Ze liepen mee op de werkvloer en kregen ter plaatse opdrachten. Het beviel hen goed. ,,We kregen veel vrijheid. We hebben veel geleerd.’’ Doel is om meer van dit projecten op te zetten.

Op de langere termijn moet de samenwerking en begeleiding beter worden. ,,Zodat we een omgeving creëren waar studenten en werknemers tot bloei komen’’, vatte Kruis de ambities samen.

Nieuws

menu