Te veel mis bij regels rondom Leeuwarder festivals: vraag om onafhankelijk onderzoek

Psy-fi. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Gemeentebelangen Leeuwarden wil dat de Rekenkamer een onderzoek doet naar de vergunningverlening aan festivals in de Groene Ster.

Volgens fractievoorzitter Gijs Jacobse gaat er nu teveel mis. Zowel tegenstanders van de festivals, zoals Groene Ster Duurzaam (GSD) als de organisatoren hebben kritiek op de gemeente.

Klachten van voor- en tegenstanders

Volgens Groene Ster Duurzaam verleent de gemeente ten onrechte ontheffingen en krijgen de festivals teveel ruimte. Regelmatig stelt de rechtbank GSD deels in het gelijk en moeten de eindtijden van de festivals aangepast worden. In bodemprocedures zijn al meerdere vergunningen vernietigd. Festivals daarentegen beklagen zich over de traagheid van de gemeente, de onzekerheid waarin zij verkeren tijdens het vergunningsproces en de steeds hogere kosten waar mee zij geconfronteerd worden.

,,De vergunningverlening brengt ook hoge kosten voor de gemeente met zich mee”, stelt Jacobse. ,,De gemeente deed lang geheimzinnig over deze kosten.”

Duidelijkheid over vergunningen

Met het onderzoek wil Jacobse duidelijk krijgen hoe de vergunningverlening verloopt. ,,Als de gemeente het transparant, volgens de regels en kostendoelmatig doet, dan is dat voor iedereen helder. Als het beter kan, dan moeten we daar lering uit trekken”, aldus Jacobse.

Of hij voldoende politieke steun krijgt, moet nog blijken. Een poging van Gemeentebelangen om een onderzoek in te stellen naar de bestuurscultuur in Leeuwarden, kreeg vorig jaar niet de steun van de coalitiepartijen. Aanleiding toen waren de problemen rond de Blokhuispoort, het Cambuurstadion, kostenoverschrijdingen bij de Reuzen, de nieuwe bibliotheek en poppodium Neushoorn, het aantal vertrouwelijke bijeenkomsten en de informatievoorziening aan de gemeenteraad, die regelmatig uit de krant moest vernemen dat er problemen waren ontstaan bij grote projecten.

Nieuws

menu