Taaluitdaging voor de computer van een week

Het logo van de Voice Challenge FOTO RUG

Een week lang wordt, vanaf vrijdag 15 januari 15 uur, een Voice Challenge Nederlands-Frysk gehouden.

Met de challenge wordt de computer geleerd hoe een gewone Fries of Nederlander spreekt. Zo wordt een open source spraakdatabase opgebouwd. Het initiatief komt van de Hogeschool van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Mozilla Common Voice.

Op hun websites staat meer informatie. Iedereen kan zinnen inspreken. Het opnemen gaat via de microfoon in de computer of de mobiele telefoon.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland