Niet 'mijn boek' maar 'me boek'. Hoe het taalniveau van pabostudenten achteruit holt (en sociale media daar een rol in spelen)

De beheersing van het Nederlands van toekomstige meesters en juffen holt achteruit. ,,Het is zorgwekkend’’, zegt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf.

Het taalniveau van studenten aan de pabo laat vaak te wensen over. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf: ,,Het is zorgwekkend. We moeten hier echt wat aan doen.’’

Het taalniveau van studenten aan de pabo laat vaak te wensen over. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf: ,,Het is zorgwekkend. We moeten hier echt wat aan doen.’’ Foto Shutterstock

Het taalniveau waarmee studenten naar de pabo komen, is steeds vaker onder de maat, berichtte het AD deze week. Formuleren, spellen, interpunctie en begrijpend lezen; het was vroeger veel beter. Opleiders stellen zelfs voor om de leraren van de toekomst na hun opleiding bij te spijkeren. Ook zouden de pabo’s in hun lesprogramma’s meer aandacht moeten besteden aan Nederlands.