Taalgek leert het Fries in twee maanden tijd

De 23-jarige Ken Ho uit Hongkong leerde in twee maanden Fries. Met hulp van de 22-jarige Dyami Millarson uit Leeuwarden.

Op 24 juni arriveerde Ken in Nederland, op 17 september vertrekt hij. In twee maanden leerde hij de Friese taal. Uiteindelijk wil Ken Ho ook het Hindeloopers, Schiermonnikoogs en het Aasters en Westers van Terschelling leren spreken. Op het eiland was het duo van 5 tot en met 7 september.

Dyami plande de dagen vol met studie, bezoek aan eiland, steden en dorpen en oefensituaties. Want Ken Ho gaat niet over één nacht ijs als hij iets wil leren. ,,Voor de Afûk had ik een briefje gemaakt waarop stond wat ik wilde bereiken en verwezenlijken’’, vertelt hij in keurig Nederlands.

Toen Ken Ho in de winkels ontdekte dat vooral de oudere generatie Fries terugsprak als hij in het Fries begon, werd er nog een dag in een verzorgingshuis in het programma gedrukt. Te kort, wat de inwoner van Hongkong betreft. ,,As ik werom kom, wol ik langer mei âlderein prate. Dan wol ik myn kennis ferdjipje. Ik wol de libbensferhalen fan dizze minsken hearre.’’

Dyami, zijn achternaam komt uit Schotland, woont sinds 2009 in Leeuwarden en studeert er rechten. Talen, minderheidstalen en met name dode talen hebben zijn bijzondere interesse. In 2011 zette hij een inmiddels verwijderd filmpje op YouTube waarop hij in het Latijn sprak. Dat viel in 2012 op aan de andere kant van de wereld, bij Ken Ho, die een passie heeft voor talen. Ze wisselenden ideeën uit en slaagden er in met elkaar via Skype Latijn te spreken. Daardoor leerden ze hoeveel werk het is een taal levend te maken of te houden. ,,Daar willen we iets op bedenken. Zodat het ook bij andere oude, nog levende talen toepasbaar is.’’

Het duo kwam al snel bij het Fries terecht. ,,Tweeduizend jaar oud en gedeeltes van het Oerfries zijn goed te reconstrueren’’, aldus Ken Ho.

,,Ik wol de libbensferhalen fan dizze minsken hearre.’’

Vanwege de verwantschap met het Kantonees, ook een minderheidstaal, voelt Ken Ho grote behoefte de Friezen bewust te maken van hun taal en de bedreigde varianten daarvan. Hij is vast van plan terug te keren naar Friesland. Hij wil hier promoveren en zijn professor-titel halen. ,,Ik wil mijn best doen om mijn steentje te dragen’’, zegt hij. ,,Bij te dragen’’, corrigeert Dyami.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland