Taalgek leert het Fries in twee maanden tijd

De 23-jarige Ken Ho uit Hongkong leerde in twee maanden Fries. Met hulp van de 22-jarige Dyami Millarson uit Leeuwarden.

Op 24 juni arriveerde Ken in Nederland, op 17 september vertrekt hij. In twee maanden leerde hij de Friese taal. Uiteindelijk wil Ken Ho ook het Hindeloopers, Schiermonnikoogs en het Aasters en Westers van Terschelling leren spreken. Op het eiland was het duo van 5 tot en met 7 september.