Symposium: wilgen kunnen bodem redden

Groot is de zorg over de vruchtbaarheid van onze landbouwgronden. Maar het is nog niet te laat. Onder meer wilgen kunnen het bodemleven een impuls geven.

Het bodemcongres 'Symphony of Soils' in Oosterwolde had als doel om weer muziek in de bodem te krijgen. FOTO RENS HOOYENGA

Het bodemcongres 'Symphony of Soils' in Oosterwolde had als doel om weer muziek in de bodem te krijgen. FOTO RENS HOOYENGA

‘Sumoworstelaars. Dat zijn onze landbouwbodems. Zwaar overtraind en niet lang houdbaar.’ Die vergelijking trok de Wageningse hoogleraar Wim van der Putten donderdag op het bodemcongres Symphony of Soils in Oosterwolde.

Zoetemelk-aanpak

,,Dankzij veel pk’s, diesel en meststoffen weten we nog het nodige van onze akkers te oogsten, maar biologisch gezien is het bodemleven pure armoede en niet de goede strategie”, zo waarschuwde Van der Putten die door congresleider Cees Veerman van Foodlog omschreven werd als de Nederlandse paus van de bodem.

Volgens Van der Putten gaat door de verschraling van de bodems ook de voedingswaarde van het voedsel achteruit. ,,Wie een Elstar-appel koopt, eet eigenlijk alleen water.”

In plaats van de Sumoworstelaar-methode kunnen we de beter kiezen voor de Zoetemelk-aanpak, aldus de Wageningse hoogleraar. ,,Door goed op zichzelf te passen wist hij op hoge leeftijd nog wereldkampioen te worden.”

Granen en koolzaad

Voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid is het nog niet te laat. Er zijn tal van mogelijkheden om het organische stofgehalte te verhogen, zo stelde Van der Putten de circa driehonderd aanwezigen gerust.

Onder meer door de teelt van wilgen kunnen boeren weer muziek krijgen in hun aangetaste en ingedikte bodems. ,,We hebben er onderzoek naar gedaan en na zeven jaar was het bodemleven enorm verbeterd. Granen en koolzaad hebben ook een gunstig effect, maar wilgen zijn toch echt het volkorenbrood voor de bodem.''

,,In die tussenliggende jaren kunnen de boeren wilgentakken oogsten voor compost, bouwmaterialen, kasverwarming of bioplastics.

Europese agenda

Jan Huitema, VVD-Europarlementarier en melkveehouderij in Makkinga, verklaarde dat de bodem hoog op de Europese agenda staat, mede omdat die een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Hij is er een voorstander van dat de Europese inkomenstoeslagen onder meer gekoppeld worden aan prestaties op het gebied van bodembeheer.

,,Valt het injecteren van drijfmest in de grond, waartoe Nederlandse boeren verplicht zijn, daar wel mee te rijmen”, zo vroeg waterschapsbestuurder Jan van Weperen.

,,Nee”, antwoordde Huitema. ,,Mestinjectie komt het bodemleven niet ten goede. Maar het ammoniakbeleid schrijft het voor. Dat is het vervelende van al die wetgeving. Het is vaak niet goed op elkaar afgestemd.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland