Symposium over de Lelylijn: Noorden moet zich niet aan het lijntje laten houden

Het symposium van VNO-NCW over de Lelylijn vond plaats in de Lawei. FOTO: JILMER POSTMA

Het symposium van VNO-NCW over de Lelylijn was één grote goednieuwsshow, maar daarom zeker niet minder belangrijk.

Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord, en Anne Hettinga, directeur van Arriva, verwoordden de gemene deler van alle aanwezigen gisteren in schouwburg De Lawei misschien wel het beste. Schroor: ,,Ik zie hier in de zaal vooral veel enthousiaste bestuurders, ondernemers en politici. Dat is de kracht van de Lelylijn. Maar deze zaal is tegelijkertijd ook de valkuil voor het slagen van de lijn. We moeten voorkomen dat we verdeeld raken. Geef ze in Den Haag geen stok om te slaan.’’

Topman Hettinga van Arriva gaf even eerder al een duidelijk boodschap mee aan bestuurders in de noordelijke provincies, inclusief Flevoland: ,,Zorg voor vereende krachten.’’

Spreken met één mond

Hij vindt dat overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers zo snel mogelijk met één mond moeten spreken. ,,En wees niet blij met een onderzoek’’, sprak hij, verwijzend naar het onderzoek dat minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, spoor) vorige week aankondigde. Zij wil laten onderzoeken wat de voors en tegens zijn van de aanleg van de Lelylijn en of er ook nog andere snellere verbindingen mogelijk zijn naar het Noorden. ,,Wat is de beste politieke truc om een besluit uit te stellen? Onderzoek doen. Ik ben wel bezorgd over de keuze die nu is gemaakt.’’

Leeuwarden, Groningen, Assen, Emmen, Drachten, Heerenveen, Emmeloord, Lelystad. Acht steden, acht belangen. Alle plaatsen die langs de Lelylijn zijn getekend, steunen de lobby van harte. Steden als Leeuwarden, Assen en Emmen hebben automatisch twijfels. Zij krijgen geen station aan de nieuwe verbinding. Vergeet ons niet, is hun inbreng in de lobby. Wethouder Harmke Vlieg van Assen: ,,Ik ben niet tegen de Lelylijn, maar ik wil dat er ook gekeken wordt naar de bestaande verbinding Groningen, Assen, Zwolle.’’

Geen praatclub

Die voorzichtigheid mag niet het eerste scheurtje zijn, waarschuwden de aanwezigen tijdens het symposium ‘Lelylijn, verbinden met snelheid’. De bijeenkomst kende alleen maar voorstanders, die elkaar moed in spraken, elkaar energie gaven, maar elkaar ook waarschuwden. Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland vond dat men moet waken om ,,geen praatclub te worden. Wij zijn goed in praten. We hebben in korte tijd iets van de grond gekregen. We moeten elkaar nu vast blijven houden.’’

De noordelijke provincies kregen gisteren steun uit het Westen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam liet vanuit de hoofdstad weten ,,het idee van de Lelylijn van harte te ondersteunen. Het is goed voor onze economie en brengt ons dichter bij elkaar.’’

Ontstopping in het Westen

Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland, ziet dat Nederland zijn economie beter moet spreiden. ,,De congestie in het Westen moet ontstopt worden. De Lelylijn kan daarbij helpen.’’

Hij ziet nu meer kansen voor het slagen van de lobby dan tijdens de discussie rondom het aanleggen van de Zuiderzeelijn (zelfde traject, andere naam). ,,De politieke wil is er en we hebben te maken met vollere treinen en de opdracht dat we duurzamer moeten reizen. Bovendien is de rente nagenoeg nul. Dít is het moment voor de Lelylijn. Als we onderzoek gaan doen, moet eruit komen dat de Lelylijn aanleggen een goed idee is.’’

Echte winst

Parallel aan het onderzoek naar de Lelylijn, bekijkt het rijk ook of de huidige verbindingen versneld kunnen worden. Voor Hettinga mag niemand in het Noorden daar genoegen mee nemen. De directeur van Arriva: ,,Overschat de meerwaarde daarvan niet. Het kost veel geld, en levert weinig reistijdwinst op. En als de huidige trajecten worden verbeterd, betekent dat ook dat treinen dan niet kunnen rijden. Dat kost geld en de reizigers moeten toch vervoerd worden. We moeten niet alleen naar minder reisminuten, maar vooral naar minder kilometers. Daar behaal je de echte winst.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Video
Lelylijn