Sven, Jorrit en Suzanne: een onvermoede gouden verwantschap

De pret van genealogische studie is soms het achterhalen van stamboomtrivia over BF’ers. Oud-minister Pieter Winsemius strooide er zondag mee.

Oud-minister Pieter Winsemius sprak op familiefestival in de Harmonie. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Oud-minister Pieter Winsemius sprak op familiefestival in de Harmonie. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

We mogen allemaal blij zijn dat een zekere Uilke de Haan en Jitske Meintsma in 1794 met elkaar trouwden. Waarom? Omdat aan dat huwelijk uiteindelijk drie Friese olympische medaillewinnaars ontsproten: Sven Kramer, Suzanne Schulting (in de achtste generatie) en Jorrit Bergsma (zevende) zijn allemaal afstammelingen van deze echtelieden.

Nieuws

menu