Sulveren Ljip voor ideale nazorger Simon Spriensma

Simon Spriensma (links) laat in de Steateseal van het Provisjehûs zijn Sulveren Ljip zien aan zijn nazorgmaten Mark Bloem en Thom Feddema (rechts). FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De Sulveren Ljip en 15 euro vindersloon van commissaris van de koning Arno Brok, een oorkonde van natuurgedeputeerde Douwe Hoogland en een aaisikerspet en bloemen van BFVW-voorzitter Frans Kloosterman. Dat waren zaterdag de beloningen voor vinder van het eerste kievitsei Simon Spriensma uit Dokkum.

De huldiging vond voor het eerst sinds 2014 weer plaats op het Provinsjehûs, in de 125 jaar oude en coronaveilige Steateseal. De laatste jaren was het feestje steeds op locatie, op het erf van de boer op wiens land het ei was aangetroffen.

Dat zou juist dit jaar een prima plek zijn geweest voor de ceremonie, want boer Eelco Hiemstra doet er alles aan om het de vogels naar de zin te maken op zijn land aan de Spriens onder Raard. Er groeit kruidenrijk gras, er ligt een plasdras en hij rijdt er ruige stalmest uit.

Dronevlieger

Simon Spriensma, die het ei vond in het gezelschap van zijn ‘neisoarchkammeraten’ Thom Feddema en Mark Bloem, behoort tot de vaste ploeg weidevogelzorgers in het gebied De Dokkumer is daarnaast bovendien dronevlieger namens de BFVW.

In het hoogseizoen rukt hij al gauw driemaal per week uit om bij zonsopgang, als het temperatuurverschil tussen nesten en het omliggende land het grootst is, met een drone met warmtecamera nesten op te sporen.

‘Ferhaal kin net moaier’

,,It is krekt as wie der in skript skreaun. Jo passe der hielendal yn’’, zo loofde Arno Brok de vinder.

Ook Frans Kloosterman vond dat het plaatje helemaal klopt: ,,Dizze ljip hat tocht: dit is in goeie boer, hjir gean ik sitten. En doe kaam der ek nochris in goede neisoarger del: it ferhaal kin net moaier. Tank foar alles watst foar de fugels dochst.’’

Zorgplicht

Ook Douwe Hoogland benadrukte het belang van de nazorg door 3500 BFVW-vrijwilligers. Die spelen ook een prominente rol in zijn voorstel - als onderdeel van de nieuwe Omgevingsverordening - om boeren te vergen op hun zorgplicht voor weidevogels.

Hoogland: ,,Wy kinne der grutsk op wêze dat we yn Fryslân sa’n grutte ploech minsken ha dy’t oan neisoarch docht en de boeren helpt om ta goede resultaten te kommen. Dat moatte we koesterje. We witte allegear ek wat der oars wolris bart yn it fjild. Dêr sjogge we no nei om út te finen hoe’t we dat op de bêste manier oplosse kinne.’’

Lees ook: Simon Spriensma vindt eerste kievitsei bij Raard: ‘Wat is dit moai!’

Nieuws

menu