Subsidie voor projecten in Noordoost-Friesland

Het project 'De Talentwerkplaats' is een van de gehonoreerde projecten. Foto Provincie Fryslân Foto: Picasa

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) ondersteunt de provincie Fryslân zeventien initiatieven in Noordoost-Friesland. In de derde openstellingsperiode dit jaar gaat in totaal 238.891 euro naar leefbaarheidsprojecten in de regio.

De grootste bijdrage (35.000 euro) gaat naar een nieuwe speeltuin in Damwâld. Speeltuinvereniging De Korenbloem gaat zorgen voor een veilige nieuwe speelplek voor alle kinderen.

In Ee worden twee speelplekken aangepakt. Beide worden vernieuwd en Vereniging Dorpsbelang Ee ontvangt daarvoor een bijdrage van 25.277 euro.

Stichting Dorpshuis Surhuizum ontvangt 30.444 euro voor het ‘toekomstbestendig maken’ van het dorpshuis MFC De Delfeart. Er komt onder meer een hybride warmtesysteem, ledverlichting en de ventilatie wordt gemoderniseerd. In de toekomst hoopt de stichting helemaal van het gas af te kunnen.

Fierljeppen en theater

Sûwâld en omliggende dorpen krijgen in september 2023 het iepenlofstpul ‘In pakje foar Pandarello’ op bezoek. Voor het organiseren van het theater ontvangt Stifting Kom mar op! 10.000 euro.

Ook is er geld voor de fierljeppers In Burgum. De Ljeppersklup Burgum ontvangt 10.000 euro om het complex te verduurzamen. Ook wordt er een invalidentoilet ingericht.

Iepen Mienskipsfûns

De provincie financiert de leefbaarheidsprojecten uit het zogenoemde IMF, een subsidieregeling met weinig regels. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40 procent van de kosten. Fryslân steekt in 2023 circa 3,6 miljoen euro in dit fonds. De vijf Friese regio’s (Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest en de eilanden) kunnen in dat jaar drie keer subsidieverzoeken indienen.

Nieuws

menu