Fryslân trekt 1,1 miljoen euro uit voor ontwikkeling en innovatie Friese midden- en kleinbedrijf

Friese mkb-bedrijven kunnen ook dit jaar weer subsidie van de provincie krijgen voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en energiebesparing.

Friese mkb-bedrijven kunnen ook dit jaar weer subsidie van de provincie krijgen voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en energiebesparing.

Het Friese midden- en kleinbedrijf kan ook dit jaar weer gebruikmaken van een provinciale subsidieregeling voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategisch personeelsbeleid.

De provincie Fryslân stelt er ruim 1,1 miljoen euro voor beschikbaar. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zorgt voor de uitvoering.

Nieuw aan de regeling is dat de mogelijkheden om een energiebesparingsadvies aan te vragen, worden verruimd. ,,Daardoor draagt de regeling ook bij aan de energietransitie’’, aldus Gedeputeerde Staten.

Het Friese mkb diende vorig jaar 430 subsidieaanvragen in. Daarvan zijn er inmiddels 329 toegekend (785.000 euro). Opvallend is het geringe aantal aanvragen uit de gemeenten Oostsellingwerf (9), Weststellingwerf (14) en Opsterland (10).