Structureel tekort bij tien Friese gemeenten door onvoldoende grip op jeugdzorg

Bijna alle Friese vaste-walgemeenten stevenen af op structurele tekorten, veroorzaakt door stijgende uitgaven in het sociaal domein.

Bijna alle Friese vaste-walgemeenten stevenen af op structurele tekorten, veroorzaakt door stijgende uitgaven in het sociaal domein.

Friese gemeenten hebben nog altijd onvoldoende grip op de kosten in het sociaal domein, met name de jeugdzorg. Meer dan de helft van de Friese gemeenten presenteren een structureel tekort op de jaarrekening.

Dat stelt de Provinsje Fryslân vast, dat toezicht houdt op de financiën van de achttien Friese gemeenten. Een zorgwekkende situatie, vindt de provincie.