Stroomleiding blijft boven de grond in Leeuwarden

GOUTUM Hoogspanningsleidingen langs de zuidrand van Leeuwarden worden niet ondergronds gebracht. Die ingreep zou de gemeente een fortuin kosten.

De afgelopen weken was er landelijk veel aandacht voor de risico’s van de lijnen. Kinderen die naast een hoogspanningsleiding wonen, hebben een verhoogde kans op leukemie, zo is opnieuw vastgesteld. Sommige gemeenten willen ze daarom ondergronds brengen. Of dat veel helpt is overigens niet zeker: ook dan brengen ze risico’s met zich mee.

Leeuwarden heeft de afgelopen jaren al onderzocht of de lijnen in de Leeuwarder nieuwbouwwijk Middelsee en Goutum ondergronds aangelegd kunnen worden. In Middelsee (Goutumer Nieuwland) wil Tennet er echter niet aan meebetalen, zo liet Werner Brouwer van projectbureau De Zuidlanden afgelopen week weten in de gemeenteraad. Tennet heeft er wel een regeling voor, maar niet in wijken die nog gebouwd moeten worden.

Ook als Tennet wel zou meebetalen, is het duur voor Leeuwarden, zo bleek eerder bij een berekening. De gemeente zou er dan minstens 2,5 miljoen euro voor moeten uittrekken in Middelsee, Goutum en Zuiderburen.

Er komt een sportcomplex in de buurt van de leidingen in Middelsee. Daarbij wordt echter wel op de risico’s gelet: ,,Tot nu toe plannen we geen sportvelden onder de leidingen’’, aldus Brouwer.

Nieuws

menu